0

dní

0

hodin

0

minut

0

sekund

Kdy:15. - 17. září 2021
Kde:Hotel Maximus Resort, Brno
49°14.60975', 16°30.95020' www.maximus-resort.cz
Registrovat se na kongres

-Hlavní témata kongresu

-Orientační časový plán

Hlavní témata kongresu

Sekce lékařů:

 • Dutinová poranění
 • Poranění horní končetiny
 • Miniinvazivní ošetření zlomenin a páteře
 • Komplikace - infekce a poruchy kostního hojení
 • Vária

Sekce sester:

 • Ošetřovatelská péče v úrazové chirurgii​
 • Rehabilitace po úrazech
 • Vária

Workshopy:

 • Bude doplněno

 

Orientační časový plán

15. září 14:00 – 19:00 Prezence
15:00 – 16:30 Workshopy
16:00 – 18:00 Zasedání výboru ČSÚCH
     
16. září 07:30 – 10:00 Prezence
09:00 – 09:30 Slavnostní zahájení
09:30 – 11:30 Přednášky VIP hostů, Odborný program pro jednotlivé sekce 
13:00 – 16:00 Odborný program pro jednotlivé sekce
20:00 Společenský večer
 
17. září 09:00 – 12:00 Odborný program a zakončení kongresu

 

Workshopy:

 • proběhnou 15.9. od 15:00 hod
 • témata budou upřesněna
   

 

 

 

Úvodní slovo prezidenta kongresu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

S velkou dávkou optimismu si Vás dovoluji za organizační tým pozvat na XIX. Novákovy traumatologické dny do Brna. I letos plánujeme jejich pořádání v prostorách Resortu Maximus na brněnské přehradě. Setkání bude zároveň Národním kongresem České společnosti pro úrazovou chirurgii.  Spolupořadatelem je nově Fakultní nemocnice Brno a Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Tématem kongresu jsou dutinová poranění, poranění horní končetiny a miniinvazivní přístupy v traumatologii. Středa odpoledne bude vyhrazena workshopům. Odborný program proběhne ve čtvrtek a pátek, kdy bude jedna sekce věnována problematice soudního lékařství. Nedílnou součástí kongresu bude sekce sester a rehabilitace. 

Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí a i nařízení vlády ohledně konání společenských akcí jsou průběžně aktualizována, je těžké je predikovat. Pro bližší informace sledujte prosím naše webové stránky.

Za organizační tým mohu říct, že jsme nehledali žádné jiné alternativní řešení, než tradiční traumatologický kongres.  Věřím, že vzájemná setkávání a síla společných prožitků při přednáškách a následných diskuzích jsou nenahraditelné.

Srdečně Vás zvu do Brna
S úctou a přátelským pozdravem

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
prezident XIX. NTD v Brně

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D. prezident kongresu

Pod záštitou

 

Hlavní řečníci

Hlavní partner

 

Vědecký výbor

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

MUDr. Radim Kyzlink

doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

MUDr. Tomáš Pink, Ph.D.

MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Pořadatelé

Kongres pořádá Úrazová nemocnice v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno,  
Ústavem soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. 

 

Záštitu převzali:

 

MUDr. Pavel Piler

ředitel Úrazové nemocnice v Brně

 

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

 

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Zobrazit podrobné kontakty

Kredity

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

 

Registrační poplatek

Při registraci:      do 30. 6. 2021                                     od 1. 7. 2021 a na místě

Lékaři:                   1 500 Kč                                                1 700 Kč

NLZP:                     800 Kč                                                  1 000 Kč

Účastnický poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskový materiál z kongresu, občerstvení během přednášek, vstup na společenský večer 16. 9. 2021.

K platbě budete vyzváni emailem do 7 dnů po zpracování registrace. Po uhrazení částky na náš účet obdržíte daňový doklad rovněž emailem.