Témata kongresu 2017
Účast na kongresu přislíbili

+ přední významní odborníci z ČR i SR


Záštitu nad kongresem převzali


prezident kongresu

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

programový výbor

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.
primář oddělení stálé chirurgické a úrazové služby

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
předseda vědecké rady ÚN

MUDr. Radim Kyzlink
primář chirurgie

Mgr. Andrea Lišková
hlavní sestra pro ošetřovatelství

doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
přednosta kliniky traumatologie LF MU

MUDr. Tomáš Pink, Ph.D.
primář ortopedie

doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
primář traumatologie
 

organizační výbor

Mgr. Ing. MUDr. Karel Kameník
PUX s.r.o.

MUDr. Martin Kelbl
člen vědecké rády ÚN Brno

Ludmila Vlachová
sekretariát ÚN Brno

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

Kongres je zařazen v registru akcí České lékařské komory pod číslem 48607 a je ohodnocen 10 kredity za účast.

Pod záštitou

Hlavní partner 2017Zlatý partner 2017Stříbrní partneři 2017

        
 Bronzoví partneři 2017

                    
            

                
        
             
   
           

   
          

 


Ve spolupráci