Program kongresu 2015

Lékařská sekce

Čtvrtek, 1. 10. 2015
9:00 Úvodní slovo
1. Blok Komplikace poranění horní končetiny
9:05–9:55 Předsednictví: Wendsche Peter, Čižmář Igor, Hart Radek
Key-note-lecture Čižmář Igor Kostní defekty předloktí - způsoby řešení a komplikace při řešení komplikací... 15
  Nechvátal Lukáš Luxační zlomeniny proximální ulny - výsledky za 6leté období 7
  Dráč Pavel Paklouby scaphoidea - proč vznikají a jak můžeme jejich vznik ovlivnit 7
  Kozák Tomáš Zlomeniny zápěstí u starších pacientů 7
  Bencúr Juraj Paklouby proximální diafýzy humeru po osteosyntéze úhlově stabilním hřebem 7
  Homza Miroslav Využití bioaktivního skla při léčbě chronické kostní infekce 7
9:55–10:10 Diskuze
10:10–10:30 Coffee break
10:30–11:15 Slavnostní zahájení
11:15–11:55
Guest lecture
Giannoudis Peter Immune-inflammatory response after severe trauma
Clinical outcome after osteosynthesis
20
20
12:00–13:15 Oběd
12:00–13:00 Workshop (Intercus)
2. Blok Komplikace dutinových poranění
13:15–14:00 Předsednictví: Pleva Leopold, Vyhnánek František, Filipínský Jan  
Key-note-lecture Vyhnánek František Současné indikace chirurgické intervence u tupého a penetrujícího poranění hrudníku 15
  Pleva Leopold Komplikace v diagnostice a léčbě poranění GITu u polytraumatu 10
  Šír Milan Komplikace poranění jater 10
  Horváth Teodor Empyém hrudníku, metody řešení 10
14:00–14:15 Diskuze
14:15–14:35 Coffee break
3. Blok Komplikace poranění dolní končetiny
14:35–15:20 Předsednictví: Ječmínek Vladimír, Obruba Petr, Veselý Radek  
Key-note-lecture Veselý Radek Řešení defektů skeletu a měkkých tkání dolní končetiny 10
  Obruba Petr Komplikace osteosyntézy patní kosti 7
  Ječmínek Vladimír Periprotetické zlomeniny femuru 7
  Hart Radek Lalok m. gastrocnemius medialis při řešení septických defektů bérce - dlouhodobé výsledky 7
  Mišičko Roman Léčba kostních defektů - naše zkušenosti 7
  Kraus Josef Komplikace hojení ruptury Achillovy šlachy 7
15:20–15:35 Diskuze
15:35–15:55 Coffee break
4. Blok Cévní komplikace, vária
15:55–16:40 Předsednictví: Kloub Martin, Horváth Teodor, Kyzlink Radim  
Key-note-lecture Vlachovský Robert Cévní poranění - State of the Art 15
  Novotný Pavel Traumatická ruptura hrudní aorty s bilaterální reimplantací a. subclavia – kasuistika a přehled literatury 7
  Kúdelová Jana Traumatická disekce a. carotis interna - kasuistiky a přehled literatury 7
  Kloub Martin Cévní komplikace operační léčby zlomenin acetabula - 2 kazuistiky 7
  Kudrna Karel Komplikace užití přímých antikoagulantií v traumatologii 7
16:40–16:55 Diskuze
       
Pátek, 2. 10. 2015
8:30–8:45 Vyznamenání čestných hostů
5. Blok Early total care vs. Damage control surgery
8:45–9:45 Předsednictví: Friedl Wilhelm, Drábková Jarmila  
  Drábková Jarmila Damage control resuscitation 15
  Friedl Wilhelm Priority in fracture managment in polytraumatized patients 15
  Bulvas Miroslav Interventional angiology in aorta trauma 15
  Vécsei Vilmos Surgical complications in thoracic trauma 15
9:45–10:00 Diskuze
10:00–10:15 Coffee break
6. Blok Pitfalls and complication after osteosynthesis
10:15–12:05 Předsednictví: Rommens Pol Maria, Veselý Radek
  Friedl Wilhelm Biomechanics and its impact on failures of osteosynthesis 15
  Rommens Pol M. Fragility fractures of the pelvis 15
  Zwipp Hans Complications after ankle and foot surgery 15
  Rommens Pol M. Nailing of metaphyseal fractures of the lower extremity. Tricks and Tips 15
11:15–11:25 Diskuze
  Pitfalls and Complications after osteosynthesis II  
  Předsednictví: Pleva Leopold, Hart Radek  
  Hart Radek Pitfalls and complications in elbow injury 10
  Džupa Valér Úskalí a komplikace léčby zlomenin proximálního femuru (Pitfalls and complications in proximal femur fractures) 10
  Dědek Tomáš Úskalí a komplikace při hřebování (Pitfalls and complications in nailing) 10
  Paša Libor Úskalí a komplikace dlahové osteosyntézy proximálního bérce 10
12:05–12:30 Diskuze a závěr kongresu
12:30–14:00 Workshop (MEDIN, a.s.)

Sesterská sekce

Čtvrtek, 1. 10. 2015
9:15 Úvodní slovo
1. Blok Ošetřovatelská péče
9:20–10:10 Předsednictví: Lišková Andrea, Procházková Pavlína  
  Brzicová Věra Syndrom vyhoření s přihlédnutím k traumatologii 10
  Šandová Simona Komplikovaná péče o pacienta s polytraumatem 10
  Kubálková Lada Bariérová ošetřovatelská technika, Mikrobiologický screening, Izolační režimy 10
  Procházková Pavlína Jak sestrám nejlépe zkomplikovat práci a jak si ji dokáží ztížit samy! 10
  Novotná Markéta Pouta (a to není film) 10
10:10–10:25 Diskuze
10:30–11:15 Slavnostní zahájení
11:15–11:35 Coffee break
2. Blok Rehabilitace
11:35–12:45 Předsednictví: Vavrušová Hana, Mašán Ján
  Vavrušová Hana Komplikace v rehabilitaci - osteoporoza, zlomenina proximálního humeru 10
  Mašán Ján Vplyv aspektov v ošetrovatelskej starostlivosti na zdravotný stav po zlomenine TL chrbtice 10
  Jirásková Lucie Denervační syndrom brachiálního plexu 10
  Calabová Naděžda Luxační trauma v oblasti ramene 10
  Černá Tereza KRBS jako komplikace kontuse zápěstí 10
  Horáček Jan Rehabilitace po TEP kyčelních kloubů 10
  Slovák Petr Aplikace reboxu v rehabilitaci - praktické využití, aplikace 10
12:45–13:00 Diskuze
13:00–14:15 Oběd
3. Blok Varia
14:15–15:15 Předsednictví: Štefková Ivana, Rutarová Hana  
  Kelbl Martin Oddělení stálé chirurgické a traumatologické služby 10
  Krass Vladimír Jsme to, co jíme 10
  Štefková Ivana Operační sály 21.století 10
  Fišerová Barbora Totální náhrada femoru 10
  Rutarová Hana Mobilní medianoskopický set - naše zkušenosti 10
  Šlesingerová Petra Komplikace po použití jodové kontrastní látky 10
15:15–15:30 Diskuze a závěr
 

Posterová sekce

             Mašán Ján, Golská Silvia Poranenie plexus brachialis – kazuistika                        Poster ke stažení zde.Abstrakty lékařské sekce si můžete stáhnout zde.
Abstrakty sesterské sekce si můžete stáhnout zde.
Abstrakty posterové sekce si můžete stáhnout zde.


 


Pod záštitou

Hlavní partner 2017Zlatý partner 2017Stříbrní partneři 2017

        
 Bronzoví partneři 2017

                    
            

                
        
             
   
           

   
          

 


Ve spolupráci