Program 2017

Abstrakta ke stažení zde:
     - lékařské sekce
     - sesterská sekce

Lékařská sekce

Čtvrtek, 21. 9. 2017  
8:55 Zahájení kongresu (P.Wendsche, Brno)  
9:00-10:25
1. Blok
Úskalí a kontroverze v ošetření dutinových poranění  
chairs L. Pleva, Ostrava; F. Vyhnánek, Praha; T. Horváth, Brno  
  F. Vyhnánek, Praha Otevřené poranění tlustého střeva – úskalí a kontroverze 15
  K. Havlíček, Pardubice Záchovná operace poranění sleziny 15
  T. Horváth, J. Šavolt, Brno Poranění hrudníku - úskalí a komplikace 15
  L. Pleva, M. Šír, V. Ječmínek, Ostrava Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění 15
  M. Budoš , M. Guřan, Zlín Stabilizace hrudní stěny u polytraumatu 10
10:10-10:25 Diskuze  
10:25-10:45 Coffee break  
10:45-11:30 Slavnostní zahájení (projevy, hudební produkce) - Vyznamenání prof. Schütze  a doc. Havlíčka  
11:30-13:00 Oběd  
13:00-13:30 Honorary lecture  
  M. Schütz, Germany Interdisciplinary management with changing responsibilities is beneficial for polytraumatized patients? 30
13:30-15:00 Panel discussion - Postgradual education for trauma surgery  
  Moderation P. Wendsche  
  Participants M. Schütz Michael (Germany) 10
    V. Vécsei (Austria) 10
    P. Šimko (Slovakia) 10
    J. März (Czech republic) 10
    P. Wendsche (IPVZ) 10
     Discussion 40
15:00-15:30 Coffee break  
15:30-17:00
2. Blok
Úskalí a kontroverze: Horní končetina (Pittfalls and Controversies in Upper Extremity Injury)  
chairs R. Veselý, Brno; M. Kloub, Č. Budějovice; M. Carda, Pardubice  
  M. Kloub, České Budějovice Kontroverze léčení poranění ramenního kloubu 10
  M. Carda, D. Kusý, M. Forman, Pardubice ORIF klíčku dlahou - ale jakou? 10
  R. Madeja, L. Pleva, L. Bialy, Ostrava Zlomeniny proximálního humeru 10
  B. Rasch, Germany X-Nail treatment of olecranon- and patella fractures 10
  P. Dráč, Olomouc Poranění zápěstí-možná úskalí 10
  R. Gajdoš, R. Rausch, M. Holas, Banská Bystrica Súčasné poranenie SL väzu pri zlomenine distálneho rádia – je potrebná operačná liečba? 10
  R. Suchomel, R. Veselý, Brno Kontroverze intramedulární stabilizace zlomenin distálního radia 10
  J. Bartoníček, Praha Zlomeniny lopatky - úskalí a komplikace 10
  J. Fraňková, J. Kučerová, Brno Antikoagulační léčba u traumatologických pacientů 10
  J. Kacian Máme liečbu 3-a 4-ulomkových zlomenín proximalneho humeru vyriešenú?   
17:00-17:10 Diskuze  
18:00 Zahájení společenského večera (plavba parníky)  
       
Pátek, 22. 9. 2017
8:30-9:00
3. Blok
Rehabilitace po úrazech  
chairs J. Mašán, Piešťany; H. Vavrušová, Brno  
  J. Kristiniková, Ostrava Léčebná rehabilitace - nedílná součást léčby při komplikovaném hojení  zlomenin 10
  J. Martinková, Brno Péče o měkké tkáně po úrazech a operacích 10
  J. Mašán, S. Golská, Piešťany Lázeňská rehabilitační péče po úrazech co nejdříve nebo odloženo? 10
9:00-9:15 Diskuze  
9:15-10:25
4. Blok
Úskalí a kontroverze: Dolní končetina/ Pittfalls and Kontroversies  in Lower Extremity Injury  
chairs M. Schütz, Berlin; J. Skála-Rosenbaum, Praha; M. Křivohlávek, Liberec  
  J. Skála-Rosenbaum, V. Džupa, Praha Proximal femur fractures: Which fracture typs for nailing, which for plating?                                             15
  M. Schütz, Germany Distal femur fractures: Nailing vs. plating 15
  W. Friedl, Germany Biomechanical considerations for nailing in patella and distal radius fractures 15
  V. Vécsei, Austria Osteoporotické zlomeniny pánve/ Osteoporotic pelvis fractures in the elderlies 15
  M. Křivohlávek, J. Šrám, S. Taller, V. Herrmann, Liberec Navigace zadního segmentu pánve-srovnání techniky fluoro 3D a CT navigace 10
10:25-10:35 Diskuze  
10:35-10:50 Coffee break  
9:15-10:25
5. Blok
Úskalí a kontroverze:  Pánev, dolní končetina                                              
chairs L. Paša, Brno; P. Obruba, Ústí n.L.; R. Mittermayer, Wien
  V. Svoboda, T. Vodsloň, Písek P.C.C.P.- kontroverzní implantát? Naše dvanáctieté zkušenosti 10
  T. Kozák, R. Hart, Znojmo Kontroverze ZF na pertrochanterické zlomeniny 10
  L. Paša, Brno Jak dodržovat "Principy" u zlomenin proximální tibie      10
  R. Veselý, Brno Úskalí a komplikace zlomenin distální tibie 10
  J. Bartoníček, Brno Netypické zlomeniny hlezna: Bosworth fracture 10
  P. Obruba, L. Kopp, Ústí nad Labem Dlahová osteosyntéza patní kosti - bonus otevřené repozice versus
riziko komplikací
10
  R. Mittermayr, Austria Shock wafe therapy in prolonged fracture healing 15
  I. Kopáček, L. Pleva, R. Vronský, Ostrava Kontroverze při ošetřování poranění cév u suprakondylických zlomenin u dětí  10
12:15-12:30 Diskuze  
12:30 Ukončení kongresu – P. Wendsche  
 


Sesterská sekce

Čtvrtek, 21. 9. 2017
9:00-10:15
1. Blok
Kontroverze v ošetřovatelské péči úrazových stavů
chairs O. Suková, Brno; M. Melicharová, Brno  
  A. Beránková, Brno

Využití vlhkého hojení ran v ambulantní péči

15
  M. Melicharová, Brno Užití chemické nekrektomie při léčbě popálenin 15
  V. Hulka, Brno Nové trendy v hojení ran použitím podtlakové terapie 10
  J. Kučerová, H. Fraňková, Brno Možnosti monitorování a stanovení hladiny antikoagulancií 10
  O. Suková, Brno Kontroverzní přístupy k pacientům na UPV 10
10:00–10:15 Diskuze
10:15–10:45 Coffee break
10:45-11:30 Slavnostní zahájení (projevy, hudební produkce) - Vyznamenání prof. Schütze  a doc. Havlíčka
11:30-13:00 Oběd
13:00-14:30
2. Blok
Kontroverze v ošetřovatelské péči úrazových stavů
chairs A. Lišková, Brno; E. Krausová, Brno
  S. Šandová, Ústí nad Labem Ošetřovatelská péče u pacienta s intoxikací alkoholem 10
  P. Šlesingerová, V. Andýsková, Brno Radiační ochrana v nemocničním provozu 10
  A. Rubina, Brno Diseminace vzdušných a mikrobiálních části na operačním traktu. Zóny čistoty a laminárního prouděn 10
  V. Grossová, Brno Nelékaři na JIP 10
  L. Hriviková, B. Vašíčková, Brno Zkus Intercus 10
  E. Krausová, K. Lajdorfová, Brno Ambulantní ošetřovatelská péče o pacienty s úrazem na OSCHÚS 10
  I. Gillová, K. Havlíčková, Brno Úskalí péče o pacienta s komplikací po TEP kyčelního a kolenního kloubu 10
  A. Lišková, Brno Příčiny fluktuace sester 10
14:20–14:30 Diskuze
14:30–15:00 Coffee break
15:00-17:00
3. Blok
Kontroverze v rehabilitaci po úrazech
chairs H. Vavrušová, Brno; J. Kristiníková, Olomouc  
  S. Golská, J. Mašán, Piešťany Je vhodná po úrazoch včasná hydrokinezioterapia? 15
  H. Vavrušová, Brno

Vojtova metoda jako součást poúrazové rehabilitace v Úrazové nemocnici

15
  H. Meitnerová, Brno Specifika ošetřovatelsko - rehabilitační péče na oddělení OLÚ 15
  M. Novotná, Ústí nad Labem Rehabilitace, realimentace a resocializace jako cesta úspěšné léčbě po zlomeninách proximálního femuru 15
  D. Kříčková, Brno Možnosti rehabilitace po úrazu a ASKP kolenního kloubu 15
  M. Dabrowská, J. Kristiníková, Ostrava Léčebná rehabilitace jako nedílná součást léčby při komplikovaném hojení zlomenin 15
  T. Černá,  M. Svobodová, Ústí nad Labem Rehabilitace u pacientů se zevním fixátorem  
16:45–17:00 Diskuze 
 

 


Pod záštitou

Hlavní partner 2017Zlatý partner 2017Stříbrní partneři 2017

        
 Bronzoví partneři 2017

                    
            

                
        
             
   
           

   
          

 


Ve spolupráci