Registrace NLZP je z důvodu naplnění kapacity ukončena!


Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás jménem organizačního tým pozvat na výroční XX. Novákovy traumatologické dny do Brna. I v roce 2023 bude kongres uspořádán v prostorách Hotelu Maximus resort na brněnské přehradě. Hotel má novou větší kapacitu a rozšířené wellness, které patří k největším v ČR. Setkání bude oslavou 90 let Úrazové nemocnice v Brně a také národním kongresem České společnosti pro úrazovou chirurgii.  Spolupořadatelem je opět traumacentrum Fakultní nemocnice Brno.

Tématem kongresu jsou tentokráte dutinová poranění a poranění pánve. Dále otevřeme téma poranění dolní končetiny a rekonstrukčních výkonů v této oblasti. Novým tématem jsou válečná poranění a přírodní katastrofy. Tato nyní velmi aktuální témata nebyla poslední roky diskutována. Nitrokloubní zlomeniny a artroskopie jsou ošetřovány na převážné většině traumatologických pracovišť a bude zajímavé se podělit o zkušenosti. Doplňkovým tématem, ovšem nikoliv nezajímavým, bude blok jednotlivých kazuistik. Středa odpoledne bude tradičně vyhrazena workshopům. Odborný program proběhne ve čtvrtek a pátek. Těšíme se na pravidelnou a osvěžující sekci sester a fyzioterapie. 

Po odborném programu si užijeme projížďku na parnících po brněnské přehradě, případě zrelaxujeme v rozsáhlém wellness. Společenským večerem nás provede rocková kapela.

Po letech odložených a zrušených kongresů se postupně navracíme ke vzájemným osobním setkáváním. Společné prožitky při přednáškách a následných diskuzích jsou nenahraditelné.

Srdečně Vás zvu do Brna

S úctou a přátelským pozdravem

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
prezident XX. NTD v Brně


Programový výbor

Prezident kongresu

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Vědecký výbor

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

MUDr. Radim Kyzlink

Mgr. Andrea Lišková

Záštitu převzali

MUDr. Pavel Piler
ředitel Úrazové nemocnice v Brně

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty MU Brno

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
a
Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP


Hlavní témata

Lékařská sekce

Dutinová poranění a poranění pánve

Poranění dolní končetiny a rekonstrukční výkony

Válečná poranění a přírodní katastrofy

Nitrokloubní zlomeniny a artroskopie

Kazuistiky

Sekce NLZP

Ošetřovatelská péče o úrazového pacienta

Mimořádné situace ve zdravotnictví

Rehabilitace u poúrazových stavů

Varia


Pozvánka na workshop (pdf)

Nová generace implantátů k ošetření zlomeniny horní končetiny


Všeobecné informace

Místo konání

Maximus Resort, a.s., Hrázní 327/4a, 635 00 BrnoRegistrační poplatky

 


do 4. září 2023

na místě

Lékaři – člen ČSÚCH

Kč 3 290,- / EUR 145,-

Kč 3 790,- / EUR 165,-

Lékaři – nečlen

Kč 3 790,- / EUR 165,-

Kč 4 290,- / EUR 185,-

NLZP

Kč 2 790,- / EUR 120,-

Kč 3 290,- / EUR 145,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, oběd na den 14. září 2023, společná večeře, občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály a DPH.

Studenti denního studia

Registrační poplatek      Kč       0,-
Oběd                              Kč   400,-
Společenský večer         Kč 1 250,-

STORNO PODMÍNKY
V případě storna Vaší účasti:
do 28. srpna 2023    bude registrační poplatek vrácen v plné výši                                  
   od 29. srpna 2023    bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % ze zaplacené částky
od 6. září 2023         se poplatek nevrací                                                                          


Informace pro přednášející

Důležitá data
     Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)     31. července 2023
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky / posteru obdržíte nejpozději do 14. srpna 2023

Audiovizuální technika
Dataprojektor
Notebook
Bezdrátová myš vč. laserpointu
Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

E-postery

E-poster formát A0 prosíme zaslat ve formátu pdf na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Maximus Resort.
Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

13. září 2023    14.30 – 18.00 hod
14. září 2023      8.00 – 13.00 hod
15. září 2023      8.30 – 10.00 hod

Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set vč. programu kongresu.


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 14. září 2023 od 11.30 do 13.30 hod oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společná večeře

Společná večeře formou rautu se koná dne 14. září 2023 od 20.00 hod v hotelu Maximus Resort.
Cena večeře je zahrnuta v registračním poplatku.

Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Rezervaca ubytování je možná do 1. září 2023.


Hotel Maximus
+420 546 221 035
recepce@maximus-resort.cz

Hotel Santon
ODKAZ NA REZERVACI UBYTOVÁNÍ

Hotel Fontana
+420 724 704 536
info@fontanahotel.cz

Rezervace pod heslem "konference"

Partner

Generální partnerPartneři


Vystavovatelé


Prezentující se firma


Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018